مازندران
جستجو:
 
علاقه به مقام و ثروت سبب رشد نفاق در قلب خواهد شد ، همان طور كه آب باران سبب رشد گیاهان می باشد. پیامبر اعظمEnglishEnglish
آشنایی با مدیر کل

مدیر کل دیوان محاسبات استان ، جناب آقای احمد ده محسنی می باشند که طی حکمی از سوی رئیس کل محترم دیوان محاسبات کشور در تاریخ  25/07/97به این سمت منصوب گردیده اند و هم اکنون مشغول انجام وظیفه می باشند .

۱۳۹۹ شنبه ۸ آذر
ورود به ایمیل اختصاصی
ورود اعضا
نظرسنجی
/
Copyright © 2010-2011 DMK. All rights reserved.
Design By Dorsa portal
/